Δωρεάν μαθήματα -Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Δωρεάν μαθήματα -Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Αιτήσεις γίνονται δεκτές, ετησίως, από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο (σε κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι ώρες μάθημα).
Η διάρκεια σπουδών στην Ε.Ν.Γ. είναι 4 έτη-επίπεδα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών το έτος (2ωρα μαθήματα, 2 φορές την εβδομάδα). Ώρες διδασκαλίας 09:00-21:00 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή.
Τα μαθήματα Ε.Ν.Γ παρέχονται δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών!!!

Κεντρικό Κτίριο – ∆ιοίκηση
Ζαχάρωφ 1, Αθήνα.Τ: 2106460050, F: 2106440803
grammateia@idrimakofon.gr