Οι 15 αλλαγές του νέου εργασιακού νόμου – Οι ανατροπές που έρχονται

Οι 15 αλλαγές του νέου εργασιακού νόμου - Οι ανατροπές που έρχονται

Οι 15 αλλαγές του νέου εργασιακού νόμου – Οι ανατροπές που έρχονται

Τα πάνω κάτω στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις φέρνει ο εργασιακός νόμος που ψήφισε  η Βουλή.

Οι 15 αλλαγές του νέου εργασιακού νόμου – Οι ανατροπές που έρχονται

Μπορεί μέρος του νόμου να αφορά σε θετικές και αναγκαίες ρυθμίσεις που ενσωματώνονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της βίας στον χώρο εργασίας, αλλά και οι προβλέψεις για την άδεια πατρότητας, ωστόσο εμπεριέχει και διατάξεις που ανατρέπουν κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Ο νέος νόμος εισάγει μη φιλικές προς τους εργαζομένους διατάξεις όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων, αλλά και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας και την αστική ευθύνη των συνδικάτων.

 • Τηλεργασία με δικαίωμα αποσύνδεσης μετά το πέρας του ωραρίου

 • Αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ

 • Διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων

 • Διεύρυνση των κλάδων στους οποίους επιτρέπεται η λειτουργία τις Κυριακές

 • Απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από τη Δικαιοσύνη

 • Απαγόρευση της ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα

 • Αστική ευθύνη για συνδικαλιστές οι οποίοι προβαίνουν σε παράνομες πράξεις στη διάρκεια απεργιών

 • Προσωπικό ασφαλείας στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας στη διάρκεια απεργιών

 • Εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους ως προς την αποζημίωση απόλυσης

 • Διεύρυνση των λόγων απαγόρευσης της απόλυσης

 • Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές

 • Προστασία του πατέρα από απόλυση για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου – Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου ή νέας μητέρας

 • Μέτρα αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, με κύρωση της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ

 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022

 • Σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής